Op 8 januari was er in Utrecht de 2020 kick-off van het programma Bouw & Infra van de Inspectie SZW. Vlink was uitgenodigd om de circa 40 inspecteurs, projectleiders en onderzoekers deelgenoot te maken van de samenwerking tussen Vlink en Inspectie SZW.

In de samenwerking in het project ‘Gebiedsgerichte Aanpak Groningen’ werken Vlink en de Inspectie SZW samen op de volgende twee onderwerpen.

  • Verantwoord opdrachtgeverschap met een speciale focus op de balans tussen juridische aansprakelijkheid en morele verantwoordelijkheid.
  • Leren van Ongevallen.

Tijdens de presentatie werden voorbeelden getoond hoe de samenwerking praktische invulling heeft gekregen in 2019 via de Ronde Tafel bijeenkomsten met aannemers en woningcorporaties, het onderzoek van een ernstig ongeval en de dilemma’s die zich daarbij hebben voorgedaan.

De programmamanager Bouw en Infra van de Inspectie SZW , Renske Hotting, kreeg van Vlink de toolbox uitgereikt die voor Bouwend Nederland is ontwikkeld.

In 2020 zal de samenwerking verder worden voortgezet.