Op 21 maart heeft Vlink een aantal bouwprojecten van Bouwmaatschappij Vuurboom uit Valthermond bezocht. De bezoeken staan in het teken van een traject dat binnen Vuurboom is ingezet rondom het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Zo zijn er tijdens een eerdere toolbox afspraken gemaakt over de veiligheidsonderwerpen waar de Vuurboom medewerkers aan willen werken. Tijdens de bouwplaatsbezoeken wordt aan de hand van foto’s van situaties en gesprekken met betrokkenen onderzocht in hoeverre het lukt om de afspraken na te komen.

Vaak lukt dat wel en zo nu en dan blijken er toch lastige situaties te zijn waarin keuzes gemaakt moeten worden. En wordt die keuze dan gemaakt met het oog op veiligheid of met de focus op het halen van bijvoorbeeld de planning?

Binnenkort de terugkoppeling van onze bevindingen aan de leidinggevenden van Bouwmaatschappij Vuurboom.