Het is 5 maart ’s ochtends acht uur. We nemen plaats aan de ronde tafel in de Postkaomer in Ten Post. Het eerste ‘ontbijt’ ronde tafel gesprek over verantwoord opdrachtgeverschap gaat beginnen. Aan de hand van een casus uit de praktijk, waarbij een ingehuurde ZZP-er in een kruipruimte werkzaamheden moet verrichten, wordt met Jan Emmo Hut (Bouwbedrijf Kooi), Wout van Vilsteren (Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf), Rolf Vuurboom (Aannemersbedrijf Vuurboom) en Balster Topper (van Wijnen Groningen) gekeken in hoeverre de werkwijze past bij eerlijk, gezond en veilig werken.

Alja Vos van Bouwend Nederland luistert aandachtig naar de verschillende zienswijzes die door de aannemers worden verkondigd. Dennis Hitijahubessy, Inspectie SZW geeft op cruciale punten uitleg over de wettelijke bepalingen waaraan opdrachtgever, hoofdaannemer, onderaannemer en de ZZP-er dienen te voldoen.

Al snel komen de bekende vragen op tafel. Had de opdrachtgever niet beter naar de risico’s van de klus moeten kijken? Heeft de opdrachtgever wel de juiste kennis in huis? Hij moet toch het V&G ontwerp plan maken? Maar de hoofdaannemer had toch met zijn kennis van zaken bezwaar moeten aantekenen? Waarom heeft hij de klus überhaupt aangenomen? Waarom zegt de ZZP-er geen nee tegen de klus die hij op een niet veilige manier moet uitvoeren?

Waar Dennis de verantwoordelijkheden van de diverse spelers toelicht, stelt Vlink de lastige morele vragen: als de ZZP-er nu je zoon zou zijn geweest, had je hem dan de klus laten uitvoeren? De aanwezigen zijn unaniem: nee! Mag je dan dit wel van een jou onbekende ZZP-er vragen?

Na zo’n kleine twee uur onderzoeken, vragen en reflecteren zijn er een aantal mooie quotes verzameld:

  • “de verantwoordelijkheid voor veiligheid leggen we bij de partij of persoon die het geld het hardst nodig heeft”
  • “we werken in een geld gedreven systeem”
  • “opdrachtgevers kijken niet ‘automatisch’ naar veiligheid: planning en budget hebben bijna altijd de aandacht”
  • “bijna niemand heeft genoeg kennis van zaken van de wetgeving om hier verantwoordelijk naar te kunnen handelen”

Een mooie opbrengst die genoeg stof tot nadenken geeft en waar Vlink de komende weken met hulp van de Inspectie SZW en Bouwend Nederland verdere invulling aan zal gaan geven.