In 2017 worden nog eens 12 BLV-workshops georganiseerd waarvan 11 voor aannemers en 1 voor de leidinggevenden van het CVW. In totaal volgen in 2017 zo’n 150 deelnemers het programma. Samen met de workshops uit 2016 hebben eind 2017 meer dan 80 bouwbedrijven met zo’n 325 medewerkers deelgenomen aan de BLV-workshops.

 

De BLV-workshops in 2017 zien wel een verandering. Zo wordt de terugkomochtend anders vorm gegeven. De deelnemende bouwbedrijven organiseren op de terugkomochtend een bezoek aan een bouwplaats. Zo kunnen aannemers bij elkaar in de keuken kijken en praktische ervaringen en inzichten delen. Projecten van kleinere schoorsteen klussen tot totale nieuwbouw van woningcorporatiewoningen en industriële utiliteitsbouw worden bezocht en leveren rijk materiaal op voor discussies.

Ook wordt in 2017 een aantal BLV-workshops georganiseerd speciaal voor werkvoorbereiders en calculators. Via een simulatie van een klus worden zij geconfronteerd met de impact van hun beslissingen op de veiligheid tijdens de uitvoering van de klus. De simulatie waar ze mee werken is gebaseerd op een klus uit de Groningse praktijk waarbij een ongeval heeft plaatsgevonden. Ook deze workshops worden via het EPI kenniscentrum aangeboden.

Voor de CVW-leidinggevenden wordt een aparte BLV georganiseerd. De focus hierbij ligt op het belang van het tonen van veiligheidsleiderschap en de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

De al in 2016 door Vlink opgestarte activiteit, om met de aannemers afspraken te maken over ‘gouden regels’ gebaseerd op de grote risico’s in het aardbevingsdossier, blijkt vooralsnog een stap te ver te zijn. In de pathologische/reactieve veiligheidscultuur die bij veel bouwbedrijven en opdrachtgevers wordt aangetroffen is het maken van goede afspraken, in combinatie met de bereidheid om te handhaven, een nog te ontwikkelen vaardigheid.

Bouwend op deze inzichten en ervaringen, start Vlink in 2017 een programma van toolbox sessies bij aannemers. De inhoud van de Vlink toolbox is echter anders dan menigeen verwacht.

Voorafgaand aan een toolbox worden eerst meerdere werklocaties van de aannemer bezocht en spreken wij met uitvoerend personeel en maken foto’s van de situaties die wij aantreffen. Regelmatig veilig, maar zeker ook zo nu en dan behoorlijk onveilig. In de toolbox gaan we het gesprek aan over wat wij hebben aangetroffen. Waar goed worden complimenten gegeven, waar mogelijkheid tot verbetering is gaan we het gesprek aan. Vaak scherp maar altijd constructief en leidend tot nieuwe afspraken. En die afspraken blijken moeilijk te zijn voor de aannemers. Ja zeggen en nee doen is een aantrekkelijk optie als je weet dat er toch geen consequenties zijn. En dat is nu precies de boodschap van de toolbox. Volgend op de toolbox coachen we de leidinggevenden op het gebied van transparant leiderschap en hoe zij stapje voor stapje de veiligheidscultuur in hun bedrijf kunnen vormgeven en op een hoger niveau kunnen brengen. De onderwerpen uit de BLV-workshops komen tot leven.

Op verzoek van de hoofdaannemer wordt de sloop en nieuwbouw van een school in Bedum begeleid. Een intensief project waarbij Vlink de gelegenheid krijgt om, nog voor de aanvang van de werkzaamheden, met de hoofdaannemer en onderaannemers om tafel te zitten en hun aanpak op het gebied van veiligheid met hen te bespreken. Zo wordt met slopers, grondwerkers, steigerbouwers, de houtskeletwand leverancier, funderingsspecialisten en vele anderen over veiligheid gesproken en wordt het start werk overleg geïntroduceerd. Alle uitdagingen komen langs: een kleine bouwplaats, vrijwilligers, omwonenden, druk op planning, vele toeleveranciers van materialen en personeel. Een hele klus om voor de uitvoerder de veiligheid in het oog te houden. Voor Vlink rijk materiaal om de de 2018 agenda vorm te geven.

Bij Aannemingsbedrijf Alsema in Zuidlaren verzorgt Vlink een workshop om het leiderschap te helpen met het inzichtelijk maken wat het aan leiderschap en gedrag vraagt om stappen te maken op de NEN veiligheidsladder. Voor details lees de blog.

Terug naar 2016 of door naar 2018