In 2016 wordt begonnen met het uitvoeren van de workshops Bewust Leidinggeven aan Veiligheid (BLV). Gedurende het jaar komen in 14 workshops meer dan 175 deelnemers van tientallen bouwbedrijven bij elkaar om over veiligheid te praten. De workshops oogsten een hoge waardering van de deelnemers. Vele persoonlijke verhalen en dilemma’s worden gedeeld. Voor velen is het de eerste keer dat ze een workshop bijwonen waar over cultuur, leiderschap en gedrag wordt gesproken. De centrale vraag ‘waar sta ik voor als het om veiligheid staat?’ krijgt voor de deelnemers inhoud. Aan de hand van diverse films en inhoudelijke uitleg van praktische modellen om naar veiligheid te kijken worden stappen gemaakt in het veiligheidsbewustzijn. In de middag krijgen de deelnemers in 3 studio’s de kans om zich te bekwamen in het aanspreken, leren van ongevallen en het start werk overleg.

Aan het einde van de workshop benoemen de deelnemers acties die zij in hun bedrijf gaan nemen. Zes weken na de workshop komt iedereen weer bij elkaar een worden de opbrengsten en ervaringen gedeeld.

Inmiddels is de nieuwe versie van veiligheidsapp gerealiseerd. In de app voor tablets kunnen bouwers, plaats en tijd-onafhankelijk, hun kennis van specifieke veiligheidsrisico’s testen en verrijken. De app heeft een uitbreiding met drie modules (rolsteigers, vaste steigers, verreikers en hoogwerkers) gekregen. Per 2016 is de app te downloaden op Android en Apple tablets. Er is veel gewerkt en afgestemd met ontwikkelaar VIEMR en bouwers die mee hebben gewerkt aan de app.

Via een serie van acht ontbijtsessies worden onderwerpen besproken die voor de aannemers belangrijk zijn op het gebied van veiligheid. Zo worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • V&G-plannen: een doel of een middel?
  • Relatie hoofdaannemer-onderaannemer
  • Werken langs de weg
  • Hoogwerkers en verreikers
  • Asbest
  • De risico’s van werken aan High Risk Building Elements
  • Leren van ongevallen
  • De ‘killer items’

De ontbijtsessies worden gehouden op locatie bij verschillende aannemers. De samenwerking tussen aannemers en Vlink wordt steeds hechter en zo wordt Vlink uitgenodigd om bij diverse aannemers in de keet of op kantoor langs te komen om hen te helpen dagelijkse veiligheidsuitdagingen op te lossen.

Een speciaal traject in 2016 zijn de WoCo’s. In samenwerking met RIGO Research & Advies zijn samen met de aannemers de belangrijkste risico’s in kaart gebracht van het bouwkundig versterken en verduurzamen van woningcorporatiewoningen (WoCo’s). In sessies waar zowel de aannemers als de onderaannemers met elkaar is gesprek gaan ontstaat inzicht over het effect van planning en werkvoorbereiding op veiligheid. Een grote uitdaging voor de aannemers blijft de omgang met de opdrachtgever. Vaak blijkt dat planning en budget belangrijkere doelstellingen zijn dan veiligheid en men is nog niet zover om nee te zeggen tegen de opdrachtgever. Een voorbeeld hiervan is het werken onder vloer. Later zal Vlink hier een kritische blog, ‘de moderne slaaf’, aan wijden.

Diverse bouwbedrijven in het Groningse zijn familiebedrijven. Soms met een geschiedenis die terug gaat naar het begin van de 20ste eeuw. De jonge generatie leidt het bedrijf nu maar de invloed van de oude generatie is nog alom aanwezig. Zeker op het gebied van veiligheid blijkt dat de oude generatie vaak overtuigingen heeft die een veilige bedrijfsvoering in de weg staan. Om deze uitdaging te bespreken heeft Vlink voor een aantal aannemers intervisiebijeenkomsten begeleidt waarbij in een veilige omgeving ervaringen worden uitgewisseld.

Terug naar 2015 of door naar 2017.