In 2015 vindt er veel veldwerk plaats.

Zo wordt onder andere intensief het ‘Jarino project’ in Bedum en Winsum begeleid waar Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf samen met van Wijnen en diverse gespecialiseerde onderaannemers versterkingswerkzaamheden uitvoeren. Het is het project waar voor het eerst het Start Werk Overleg wordt geïntroduceerd.

Inmiddels is eind 2014 het Centrum Veilig Wonen (CVW) in het leven geroepen. Het CVW zal de uitvoering van de schadeherstel en versterkingswerkzaamheden namens NAM gaan coördineren. Voor de aannemers is het CVW een belangrijke partij.

Op het gebied van veiligheid wordt in navolging van de twaalf Life Saving Rules1 van Shell, door het CVW de negen veiligheidsregels geïntroduceerd. Aannemers dienen zich contractueel hieraan te houden. Het werken met dit soort veiligheidsregels wordt niet altijd begrepen door de aannemers en al snel blijkt dat door alle partijen de regels met voeten worden getreden en dat de bereidheid tot handhaving minimaal is.

In het voorjaar van 2015 worden samen met VIEMR de eerste stappen gezet rondom de ontwikkeling van een innovatieve veiligheids app. Gekozen wordt om de fous te leggen op het opbouwen van rolsteigers.

In de zomer van 2015 wordt de naam van het veiligheidsplatform veranderd in Vlink. De ‘V’ van veiligheid en met ‘link’ wordt de wens aangeduid om verbindend te werken met alle betrokken partijen. Vlink is ook een knipoog naar flink, want stoer en flink is de bouw immers wel.

Samen met het EPI Kenniscentrum wordt eind 2015 de basis gelegd voor de workshop Bewust Leidinggeven aan Veiligheid welke door het CVW tot onderdeel van de Erkenningsregeling wordt gemaakt.  Voor informatie over het cursus aanbod van het EPI Kenniscentrum zie: website EPI. In oktober wordt door EPI de eerste rolsteigercursus aangeboden. 

Een hoogtepunt is de schoorsteenconferentie in oktober 2015. In Walsemaweer komen zo’n 150 geïnteresseerden bij elkaar die op tal van onderwerpen met elkaar in gesprek gaan over veiligheid. Er zijn speciale verdiepende workshops over aansprakelijkheid door Arvin Kolder, aansprakelijkheidsadvocaat en bijzonder hoogleraar aan Rijksuniversiteit Groningen, de arbeidsrisico’s van het werken in het aardbevingsdossier door RIGO Research & Advies en het werken op hoogte met verreikers en hoogwerkers door de Vereniging Verticaal Transport. Klik hier voor een impressie van de schoorsteenconferentie.

Al snel leggen aannemers, groot en klein contact met het Vlink en worden tal van bouwplaatsen bezocht: schoorsteenklussen, woningcorporatie versterkingsprojecten, asbest saneringen en wokkels plaatsen. De onafhankelijkheid en neutrale positie van Vlink in combinatie met een aanpak die gebaseerd is op respect voor vakmanschap en focus op gedrag is voor velen een verademing in vergelijk met het traditionele ouder-kind gedrag dat tot het DNA van de bouw lijkt te behoren. Vlink doet veel kennis en inzichten op hoe het bouwsysteem werkt en wat de stand van veiligheid is.

Eind 2015 worden de resultaten van de Vlink-activiteiten aan NAM gepresenteerd. De inhoudelijke discussie over de uitdagingen en de voorgestelde aanpak resulteert in een verdere voortzetting van Vlink met de wens om een stichting op te zetten die, onafhankelijk van NAM en CVW, aannemers gaat helpen om stappen te maken op het gebied van veiligheidsbewustzijn, leiderschap en cultuur. In december 2015 wordt daartoe de Stichting Vlink opgericht met de daarbij horende Raad van Toezicht.

Terug naar 2014 of door naar 2016

1 Voor informatie over en de achtergrond van de Life Saving Rules lees het artikel Slingerbeweging