2014: De eerste stappen

Na de aardbeving in Huizinge (augustus 2012) komt het schadeherstel en bouwkundig versterken van woningen in Groningen in een stroomversnelling. Naast een programma van inspecties en het aanpakken van urgent gevaarlijke situaties ontstaat het besef dat, naast de veiligheid van de bewoners, er ook gekeken dient te worden naar de veiligheid van het personeel dat alle bouwkundige werkzaamheden gaat uitvoeren.

Begin 2014 organiseert NAM hiertoe een bijeenkomst bestaande uit medewerkers van NAM, ARUP, Arcadis, Oosterhof-Holman, van Wijnen, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Equitans. In de eerste bijeenkomst wordt door NAM gesteld dat naast de veiligheid van bewoners, de veiligheid van bouwvakkers in de uitvoering van de herstelwerkzaamheden ook belangrijk is. De vraag wordt op tafel gelegd wat er voor nodig is om Goal Zero1 (het streven naar 0 ongevallen) ook in de bouwsector in het Noorden als leidend concept te introduceren. Besloten wordt om een werkgroep van aannemers te vormen die met het onderwerp aan de slag gaat. Na diverse bijeenkomsten wordt eind 2014 aan NAM geadviseerd om te beginnen met het vormen van een ‘platform’ van aannemers die samen een beeld gaan vormen van de uitdagingen rondom veiligheid binnen de Groningse bouwondernemingen en welke aanpak past bij de heersende cultuur. Het Veiligheidsplatform Ondernemers Groningen (VPOG) wordt ondersteund door specialisten van Kessels & Smit en Equitans op het gebied van veranderkunde, veiligheidscultuur en leiderschap.

Parallel aan de door NAM geïnitieerde activiteiten rondom het thema veiligheid, start eind 2014 de branche organisatie Bouwend Nederland (Regio Noord) met het consulteren van haar Groningse leden met de vraag hoe zij zich het best, middels ketensamenwerking, kunnen positioneren in het aardbevingsdossier. Een van de thema’s is hierbij ook veiligheid.

Door het actief benaderen van aannemers en het uitnodigen van bedrijven aangesloten bij Bouwend Nederland Regio Noord, ontstaat al snel een gecombineerde groep van geïnteresseerde bedrijven. De kartrekkers van het eerste uur zijn Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf, Vriesbouw, Bouwbedrijf van Dijken, Jorritsma Bouw en Feenstra. Met de deelnemers worden de eerste stappen gezet in het verkennen van het begrip veiligheid. Naast de beleving dat veiligheid in eerste instantie het volgen van regels is omdat het nu eenmaal moet, worden begrippen als leiderschap en cultuur (Hearts & Minds2) geïntroduceerd als veiligheid bepalende aspecten. Veel materiaal blijkt nieuw te zijn voor de deelnemers.

Eind 2014 presenteert de VPOG aan NAM de tot dan toe verzamelde inzichten over de status van veiligheid in de bouw in Groningen en een plan van aanpak. Dit plan van aanpak richt zich op het versterken van veiligheidsleiderschap en het creëren van risicobewustzijn. Besloten wordt om in 2015 het voorgestelde plan van aanpak tot uitvoering te brengen.

Door naar 2015

1 Goal Zero streeft naar nul ongevallen met dodelijke afloop en het willen voorkomen van incidenten en ongevallen, omdat die een risico vormen voor medewerkers, omwonenden en voorzieningen. Goal Zero is gebaseerd op de overtuiging dat elk ongeval te voorkomen is.

2 Voor een beschrijving van Hearts & Minds zie bijgevoegd artikel van de NVVK