Wat is Vlink?

Vlink is een Stichting die zich inzet voor het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van aannemers in de bouw. Wij streven naar nul ongevallen in de bouwsector.

De Stichting Vlink is opgezet met een oorspronkleijk primaire focus op de herstel- en versterkingswerkzaamheden in het Groningse aardbevingsgebied. Vanaf begin 2019 is de Stichting zich breder aan het orienteren, o.a. via de samenwerking Bouwend Nederland, op alle bouwactiviteiten in Nederland.  Lees hier meer over de gezamenlijke aanpak met de Inspectie SZW rondom verantwoord opdrachtgeverschap.

Waarom Vlink?

Het is in Nederland niet vanzelfsprekend dat je ’s avonds gezond thuiskomt van je werk. Na jaren van daling neemt in Nederland het aantal arbeidsongevallen weer toe. In 2018 hebben zo’n 4300 mensen met een ernstig letsel hun werkplek verlaten. Er waren 71 dodelijke slachtoffers. Op bouwplaatsen waren er in 2016 16 dodelijke ongevallen te betreuren. In 2017 was dit aantal opgelopen naar 20 en ook in 2018 zijn er weer 20 doden te betreuren.

Werken in de bouwsector gaat gepaard met risico’s. En deze risico’s kennen we allemaal: werken op hoogte, in verreikers of op steigers, het hijsen van zware lasten of het werken in besloten ruimtes, zoals kelders en kruipruimtes. Ondanks alle RIE’s, TRA’s, VGM-plannen, etc. doen we toch onveilige handelingen en stellen we ons bloot aan onacceptabele risico’s: vaak gaat het goed, maar als het niet goed gaat zijn de gevolgen niet te overzien. Voor Vlink is veiligheid niet het gooien van de dobbelsteen.

De Stichting Vlink is opgericht om aannemers te ondersteunen in het verbeteren van hun veiligheidscultuur. We focussen ons hierbij op leiderschapsontwikkeling, gedrag en het omgaan met de dilemma’s van de alledaagse praktijk van vaklieden op de bouwplaats.

Belangrijk hierbij is dat Vlink onafhankelijk is en een neutrale positie heeft t.o.v. opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dit helpt om, zonder verstrengeling van belangen, ons werk te kunnen uitvoeren.

Onze aanpak

De winst die nog te boeken is, ligt volgens ons vooral op het vlak van veiligheidscultuur en veiligheidsleiderschap. In de afgelopen jaren hebben we in Groningen een aanpak ontwikkeld die deze aspecten centraal stelt.

Hoe verstevig je een cultuur waarin veiligheid niet alleen in woorden maar ook in daden centraal staat? En wat kun je doen om de mensen die de daadwerkelijke risico’s lopen te betrekken in het verkleinen daarvan? Hoe breng je leidinggevenden en uitvoerenden op een constructieve manier met elkaar in gesprek hierover? En hoe zorg je ervoor dat er daadwerkelijk geleerd wordt van (bijna-) ongevallen? Wat houdt moreel verantwoord opdrachtgeverschap in? Dit zijn nu precies de vragen die voor Vlink er toe doen en waar we in onze workshops en begeleidingstrajecten mee aan de slag gaan.

Wat kunnen we voor je doen?

Vlink is er voor aannemers. We stimuleren hen om actief met elkaar én binnen de eigen organisatie bezig te zijn met veiligheid en faciliteren en ondersteunen dit. We wisselen kennis uit, voeren inhoudelijke discussies, ontwikkelen nieuwe zienswijzen, delen best practices en stimuleren en ondersteunen innovaties.

Heb je een vraag over veiligheid? Vlink denkt graag mee. Neem contact op met iemand van het Vlink ondersteuningsteam.