Overzicht van dodelijke en ernstige arbeidsongevallen in Bouw & Infra 2020

Helaas vinden er regelmatig arbeidsongevallen plaats met de dood of ernstig blijvend letsel tot gevolg in de Bouw & Infra sector in Nederland. Informatie over deze arbeidsongevallen is lastig te krijgen of te vinden. Vaak is er een berichtje in de media of een korte rapportage op een van de regionale nieuwszenders.

De Inspectie SZW onderzoekt meldingsplichtige arbeidsongevallen in Nederland en publiceert hierover in de onder meer de jaarverslagen of de Staat van arbeidsveiligheid.

Vaak resulteert een dodelijk of ernstig ongeval in rechtszaken die jaren kunnen duren. Informatie komt dan pas beschikbaar (of is opvraagbaar via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)) als er een rechterlijk vonnis is uitgesproken en een ongeval in die zin ‘juridisch is afgerond’.

Naast de juridische consequenties zijn bedrijven in het algemeen terughoudend met het delen van wat er is gebeurd.  Niemand is ‘trots’ op een ongeval en er is de angst dat een ongeval de bedrijfsreputatite kan schaden. Het wel of niet delen van ongevalsinformatie is trouwens ook een reflectie van waar het bedrijf zich bevindt op de veiligheidsladder.

Toch is het belangrijk dat er inzicht komt in wat er zoal in de Bouw & Infra sector gebeurt. Kennis van ongevallen die hebben plaatsgevonden helpt in de bewustwording over risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. Bewustwording op de werkvloer maar zeker ook bij directies en leidinggevenden: weten zij wel wat de ‘killer items’ zijn op hun bouwplaatsen en wat doen zij daaraan? En dan niet alleen vanuit het beperken van de juridische aansprakelijkheid maar vooral ook vanuit de morele verantwoordelijkheid.

Vlink zal een overzicht bijhouden van de arbeidsongevallen die bij ons bekend zijn. Daarnaast zullen wij deze arbeidsongevallen, waar mogelijk, duiden in de context van wat er bekend is over de risiso’s in de Bouw & Infra sector, gebaseerd op de RIVM studie uit 2008 waarin zo’n 12.000 ongevallen zijn geanalyseerd.

Overzicht van dodelijke en ernstige arbeidsongevallen in Bouw & Infa in 2020