Hoe betrek je de mannen die het werk uitvoeren bij het inventariseren van de risico’s van HRBE-werk? Bouwbedrijf Fledderman nodigde Vlink uit om uitleg te geven bij de aanpak van het Start Werk Overleg. We oefenen in de kantine wat de bouwers later op de bouwplaatsen kunnen gaan doen. Een impressie.

Op uitnodiging van Bouwbedrijf Fledderman uit Siddeburen geven we een toolbox rond het thema veiligheid bij het herstellen en verwijderen van schoorstenen. Na een gastvrij onthaal in de prachtig verbouwde kantine van het bedrijf, laten we de vakmannen van Fledderman kennismaken met het Start-Werk-Overleg (SWO).

Filmpjes laten het gesprek direct loskomen

We starten met een vijftal korte films. Deze filmpjes tonen een situatie waarbij een schoorsteen verwijderd wordt. Er ontstaat al snel een levendige discussie over de risicovolle situatie uit de films. Ook de verschillende manieren om de risico’s te elimineren, zijn bron voor gesprek. Deze discussies zetten direct de toon van SWO: in gesprek gaan over veiligheid.

De mannen van bouwbedrijf Fledderman oefenen met het StartWerkOverleg

Risico’s van de eigen schoorsteenklussen

De groep deelt zich op in vieren en elke groep krijgt de opdracht in gesprek te gaan over eigen, Fledderman ‘schoorsteenklussen’. Tekeningen, plannen van aanpak en situatieschetsen liggen op tafel. En aan elke groep stellen we de vraag: wat is het werk dat hier gaat gebeuren? Welke risico’s komen hierbij kijken? En welke maatregelen zijn nodig om die risico’s weg te nemen of te verkleinen? De uitkomsten van dit gesprek komen op het zogenaamde SWO-formulier. Twintig minuten later gaan de groepen bij elkaars tafels kijken om te zien wat de andere groep er van gemaakt heeft. Zien ze andere risico’s of maatregelen dan wij? En waar hebben wij meer gezien dan zij?

Niet iedereen ziet hetzelfde

Het blijkt dat er veel dezelfde veiligheidsaspecten worden opgemerkt. Maar ook blijkt dat mensen verschillende risico’s  in een klus zien. “Jongens, over dit risico heb ik nog niemand gehoord. Daar moeten we wel naar kijken, want dat risico val niet uit te sluiten”. Ook waren er verschillende inzichten over de te nemen maatregelen en hier ontstaat soms flinke discussie over. Enerzijds komt er het idee om de aangrenzende weg bij een schoorsteenklus in zijn geheel af te sluiten. Dat is weliswaar veiliger maar heeft een keerzijde, zo beweren anderen.  Bewoners en verkeersdeelnemers ondervinden dan namelijk hinder van deze maatregel. “Niet afzetten dus”, zegt deze groep, “maar verder kijken naar andere maatregelen”. Na uitwisseling van de voor –en nadelen van deze maatregel wordt de groep het eens: wèl afzetten. “Veilig werken is ónze verantwoordelijkheid, en daarnaast is het ook beter voor de veiligheid van de bewoners”.

Samen slimmer

Tijdens de tweede ronde, waarin de groepen elkaars werk bekijken, worden de SWO-formulieren steeds verder ingevuld en completer. De bouwers gaan met elkaar in gesprek over het werk dat moet gebeuren en de veiligheidsrisico’s die dat werk met zich meebrengt. Zo ontstaat er een breder inzicht in de situatie en een groter veiligheidsbewustzijn bij de vakmannen die die dag daadwerkelijk aan de slag gaan. De discussie over maatregelen leidt tot meer, breder gedragen en effectieve maatregelen die zorgen voor een veiliger werkomgeving. Samen zijn de bouwers slimmer.

SWO aanpak ook op de bouwplaats?

Zo’n oefening in de kantine is handig, maar moet vooral de aanzet zijn om de SWO-aanpak ook op de bouwplaats in te zetten. Tien of vijftien minuten samen nadenken over de risico’s van werk het werk van de dag. En andere belangrijke dingen natuurlijk. Dus bespreekt de groep de vraag of het SWO een goede manier is om te veiligheid in het werk te vergroten. De conclusie is dat het SWO zinvol is. We horen uitspraken die als volgt klinken: “Je denkt er zo veel meer over na”, “Iedereen heeft andere ideeën” en “Je wordt aan ideeën geholpen waar jezelf niet aan gedacht had. En niet alleen qua veiligheid, maar ook wat betreft andere aspecten van het werk. Dat bleek vandaag wel”.

Een geslaagde middag, met een positieve sfeer en veel interactie. De vakmannen van Fledderman maken kennis met het SWO en bedenken hoe en wanneer ze aan de slag gaan met het SWO op de bouwplaatsen.

“Veilig werken, daar kun je wel een uur over praten en discussiëren … En als dat nodig is, moeten we die tijd daar ook zeker voor nemen. Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de veiligheid op de bouwplaats, daar draait het om!”