Sinds eind vorig jaar zijn zeven aannemers betrokken bij het verstevigen en verduurzamen van de woningcorporatiewoningen (woco) in het aardbevingsgebied. Samen zijn ze aan het leren hoe ze dit op een veilige manier kunnen aanpakken. Daarbij nemen ze het hele proces onder de loep. Allereerst werd onderzocht hoe je van tevoren kunt inschatten welke risico’s te verwachten zijn en hoe je daarop kunt inspelen.

Aan de slag met het SWOWhiteboard met input van het Woco-overleg van 28 februari

Op 25 februari waren de uitvoerders aan de beurt: zij gaan onder leiding van Vlink aan de slag met het inschatten van risico’s als de dag nog moet beginnen, door middel van het zogenaamde Start-Werk-Overleg (SWO).

Ter plekke inspelen op de situatie

We beginnen met het uitwisselen van ervaringen met het SWO (of vergelijkbare varianten). In twee groepjes wordt er driftig gediscussieerd wat er wel en niet werkt. Het nut van een SWO staat niet ter discussie – daar is iedereen het over eens. Je kunt van tevoren immers nog zulke mooie plannen maken, maar ter plekke kan er altijd nog iets anders zijn, waar je op moet inspelen. Daar is het SWO een handig hulpmiddel voor. Bovendien houdt het SWO de mannen scherp. Maar, weten de uitvoerders, dan moet je het wel goed doen. Anders staan de mannen zomaar weer zonder helm op de steiger.

Whiteboard met input van het Woco-overleg van 28 februariMeedoen

Hoe het wél moet? De mannen zelf laten praten! Dat is voor een uitvoerder misschien even wennen, maar wel de beste manier. Door hen actief mee te laten doen, gaan ze namelijk ook zelf nadenken en blijft de informatie hangen. Als uitvoerder moet je laten zien dat je hun inbreng serieus neemt? Vraag door, waardeer wat er gezegd wordt en laat de mannen zelf beslissen hoe ze iets willen aanpakken. Ook belangrijk: blik eens terug op hoe het gister ging. Want ook daar leer je van. Bovendien motiveert het om dagelijks een SWO te houden.

Zicht op (bijna-)ongevallen

Tijdens de bijeenkomst bleek tot slot dat uitvoerders het SWO ook zien als een middel om meer zicht te krijgen op (bijna-)ongevallen. Die worden namelijk niet altijd gemeld, is de ervaring. Het SWO is een middel om in gesprek meer meldingen te krijgen en hiervan te leren. De komende maanden willen de uitvoerders met elkaar zicht krijgen op dergelijke meldingen en deze in de Woco-groep te bespreken. Zo blijven ze van elkaar leren.