In de bouw stijgt het jaarlijks aantal dodelijke en ernstige ongevallen weer. En dat terwijl de wet- en regelgeving erop is gericht om deze situaties te voorkomen. Waarom lukt het dan toch niet om het aantal ongevallen significant terug te dringen? De oplossing voor dit taaie vraagstuk ligt in een omslag in het veiligheidsbewustzijn. Opdrachtgevers, (onder)aannemers en andere betrokkenen in de bouw moeten hun verantwoordelijkheid nemen om een cultuur te creëren waarin veiligheid er echt toe doet.

Vraag opdrachtgevers en aannemers of ze hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving willen bieden, en veruit de meeste zullen ‘ja’ antwoorden. Meestal betekent dit, dat ze hun wettelijke verantwoordelijkheid nemen. Als ze zich indekken volgens de talloze wettelijke regels die er bestaan, zitten ze goed. Toch?

Juridisch ingedekt

In het Groningse aardbevingsgebied worden veel schoorstenen vervangen door nieuwe, lichtgewicht exemplaren. Bouwvakkers, die op zo’n tien meter hoogte in de bak van verreikers staan, moeten regelmatig uitstappen om aan de achterkant van de schoorstenen te kunnen komen. Iedereen weet dat dit, volgens de wet- en regelgeving, niet mag. Toch gedogen we het. Het werk moet immers af. Glijdt er een bouwvakker van het dak: ontzettend vervelend. Gelukkig hebbenveel bedrijven hun juridische aansprakelijkheid goed geregeld en lijden ze geen financiële schade.

Wat vinden we verantwoord?

Stel jezelf eens de vraag: wat vind ik hier nu écht van? Als aannemer wil je een bepaalde klus graag hebben. Als opdrachtgever wil je dat deze klus voor een zo laag mogelijk tarief wordt geklaard. Maar kun je als opdrachtgever of aannemer leven met de risico’s waar werknemers dagelijks aan zijn blootgesteld? Wat zijn je morele grenzen? Het gaat hier om de vraag wat wij, met z’n allen, verantwoord vinden. Welke veiligheidscultuur we voor onze werknemers willen creëren en in stand willen houden. Als je aandacht hebt voor gezond en veilig werken in alle fases – van opdracht, bouw, tot en met onderhoud en sloop – ben je bezig met verantwoord opdrachtgeverschap. De Inspectie SZW heeft een informatief e-magazine uitgebracht over verantwoord opdrachtgeverschap, om opdrachtgevers meer inzicht te geven in de gevolgen die hun keuzes kunnen hebben voor veilig en gezond werken.

Wip

Stel je een wip voor die aan de ene kant juridische aansprakelijkheid representeert, en aan de andere kant morele verantwoordelijkheid. Op dit moment slaat de wip meestal door naar de eerste factor.Opdrachtgevers, aannemers, architecten, nutsbedrijven: ze maken zich vooral druk over het financiële plaatje. Ze dekken zich daarbij juridisch helemaal in. Maar de vraag wat je als werkgever in de bouw moreel acceptabel vindt, wordt nauwelijks gesteld.

Veilige oplossingen

Als opdrachtgevers redeneren vanuit verantwoord opdrachtgeverschap, kunnen ze vaak met de aannemer of een andere betrokken partij tot werkbare en écht veilige oplossingen komen. Vaak zijn er veel meer mogelijkheden dan opdrachtgevers in eerste instantie dachten. Er zijn bijvoorbeeld allerlei innovatieve constructies denkbaar om mensen op een veilige(re) manier een schoorsteen te laten vervangen. Opdrachtgevers én aannemers hebben dan hun morele verantwoordelijkheid genomen en voor een veilige en gezonde werkomgeving gezorgd. Het aantal dodelijke en ernstige ongevallen in de bouw kan dan eindelijk omlaag.