Met elkaar nadenken over welke risico’s je vandaag in het werk gaat tegenkomen en hoe je die kunt ondervangen: dat is de simpele, maar krachtige kern van het Start Werk Overleg (SWO). Op 6 oktober deelden uitvoerders van bouwbedrijf Kooi, Van Wijnen, Rottinghuis, Roorda & Veldman en Bouwbedrijf de Boer hun ervaringen met het gebruik van het SWO. Ze vertelden erover op een bijeenkomst in Groningen.

Ervaringen met het SWO

Het SWO is een manier om aan het begin van de dag de werkzaamheden voor die dag met elkaar te bespreken en veiligheidsrisico’s te inventariseren. Zo word je je bewust van de risico’s waar je die dag aan blootgesteld wordt en om eventueel laatste maatregelen te nemen om veilig te kunnen werken.

Flipover bij overleg over ervaringen met StartWerkOverleg

In gesprek

Vooral de rol van uitvoerder/voorman kwam ter sprake. Die moet zelf niet teveel aan het woord zijn. ‘Een SWO is een gesprek, geen instructie’, drukte een uitvoerder zijn collega’s op het hart. ‘Zorg er als uitvoerder voor dat het bouwplaatspersoneel zélf gaat praten. Zo worden ze zich zelf bewust van wat ze gaan doen en aan welke risico’s ze worden blootgesteld. Geef ze vervolgens ook de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die er nodig zijn om risico’s weg te nemen. Dit geeft ze het gevoel dat ze zelf mogen nadenken en hun vak mogen uitoefenen zoals zij willen.’ ‘Maak ze belangrijk’, vulde één van de aanwezigen aan.

Ook zonder bouwkeet

Een gedeelde conclusie was dat het SWO goed werkt op een vaste bouwplaats waar je dagelijks ook even kunt terugkijken naar de leerpunten van de vorige dag. Maar ook op kortere, wisselende klussen zoals het verwijderen van schoorstenen is het SWO goed inzetbaar. Een oplossing voor het ontbreken van een vaste bouwkeet is dan bijvoorbeeld het overleg in de woning te houden. Het SWO-formulier hangt dan in de meterkast en fungeert als een meterkastlijst.

De middag had een mooie opbrengst. En wat bovenal werd beaamd door de uitvoerders: ‘Zorg voor een goede sfeer door een goed humeur!’