Veel opdrachtgevers in de bouw en infra zijn zich er niet van bewust dat zij een wettelijke verantwoordelijkheid hebben voor veilig en gezond werken tijdens de bouw. Er is ook nogal eens onduidelijkheid over wat deze verantwoordelijkheid inhoudt. De Inspectie SZW helpt met een online magazine Verantwoord opdrachtgeverschap.

Opdrachtgevers in de bouw en infra – zoals gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars – spelen een belangrijke rol in het bouwproces. De keuzes die zij maken in de ontwerpfase hebben gevolgen voor de manier waarop er wordt gebouwd, onderhouden, gerenoveerd en gesloopt. Het is belangrijk dat een opdrachtgever zich ervan vergewist dat er in al deze fasen veilig en gezond kan worden gewerkt. De Inspectie SZW wil met deze online publicatie bevorderen dat opdrachtgevers zich bewust zijn van deze verantwoordelijkheid.

De publicatie biedt – verduidelijkt met voorbeelden – informatie over de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever tijdens het hele bouwproces. Daarbij komen zaken aan bod als het ontwerp, het bestek, het veiligheids- en gezondheidsplan, de overeenkomst met uitvoerders en overdrachtsmomenten. Naast wettelijke aspecten komen ook de rol, verantwoordelijkheden en activiteiten van andere partijen aan bod. Bijvoorbeeld werkgevers, hoofd- en onderaannemers, adviseurs, zelfstandige ondernemers en toeleveranciers. Ook komt de rol van de Inspectie SZW ter sprake. Ten slotte zijn er links naar een aantal praktische handreikingen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.