De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht met betrekking tot de samenstelling en de inhoud van de website van Stichting Vlink, www.stichtingvlink.nl, is het mogelijk dat de beschikbaar gestelde informatie niet volledig en/of niet juist is. Iedere aansprakelijkheid voor enigerlei directe- en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit het gebruik van de website www.stichtingvlink.nl, of die daarmee verband houdt, dan wel verband houdt met een tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de website van Stichting Vlink te kunnen raadplegen is uitgesloten. Stichting Vlink sluit tevens iedere aansprakelijk uit voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via en/of door de website van Stichting Vlink is verkregen.

Alle publicaties op de website www.stichtingvlink.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de bezoeker/gebruiker van de website van Stichting Vlink niet toegestaan publicaties/of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Stichting Vlink. U mag informatie op de website www.stichtingvlink.nl wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Stichting Vlink behoudt zich haar recht voor de inhoud van haar website te wijzigen en/of aan te passen. De website van Stichting Vlink kan tevens links bevatten naar andere websites. Wanneer Stichting Vlink links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden adviezen, producten en/of diensten door Stichting Vlink worden aanbevolen. Stichting Vlink is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites.

In eventuele gevallen waarin er toch sprake is van enige aansprakelijkheid aan de zijde van Stichting Vlink is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.