De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) heeft een kort filmpje gemaakt over de onderzoeken die in 2017 zijn uitgevoerd met daarbij de voornaamste aanbevelingen. Bekijk hier het filmpje.

Ondanks de grote verscheidenheid aan onderzoeken zijn er diverse aspecten die ook voor de aannemers in het Groningse van belang zijn. We noemen er twee: complexiteit en verantwoordelijkheid.

Complexiteit

  • Projecten worden regelmatig onderschat qua complexiteit. “Het is maar een schoorsteen”, of “We hebben wel vaker een school gerenoveerd”. En plotseling blijkt het niet zo eenvoudig te zijn en hebben we bijvoorbeeld te maken met benodigde wegafzettingen (wel of niet goedgekeurd door de Gemeente), aanrijroutes, voetgangers, vrijwilligers of bewoners die zelf op de geplaatste steiger aan het werk willen. “We zien wel waar we tegen aan lopen, laten we eerst maar eens beginnen met het werk”, is dan misschien niet het juiste uitgangspunt. Een keurig volgordelijke planning verzandt al snel in een paralelle uitvoering van activiteiten met een navenante toename in onvoorziene risico’s.
  • Ook zien we een toenemende mate van complexiteit als het gaat om opdrachtgever-opdrachtnemer relaties. Meerdere opdrachtgevers die de hoofdaannemer op één project aansturen, waarbij de opdrachtgevers ook nog eens zelf partijen inhuren voor bepaalde deelopdrachten, resulteren in een diffuus beeld wie waar voor verantwoordelijk is.

Verantwoordelijkheid

  • Wie is waar verantwoordelijk voor? Het lijkt een vraag waar een eenvoudig antwoord op mogelijk is. Toch zien wij regelmatig in de praktijk dat dit helemaal niet zo eenvoudig is en dat er veel gebrek aan kennis is over verantwoordelijkheid en bijbehorende aansprakelijkheid. “Ik heb een specialistische onderaannemer ingehuurd! Die is dan toch zeker verantwoordelijk voor zijn eigen mensen en materieel?” is een veel gehoorde opmerking, maar of dit correct is, is een heel ander verhaal.

Wat doet Vlink hiermee?

VLink is bezig om beide aspecten in 2018 op de kaart te zetten. Qua complexitiet zijn we bezig met een aanpak waarin LEAN gecombineerd wordt met het identificeren van de zogenaamde ‘killer items’. Op het gebied van verantwoordelijkheid starten we binnenkort met een aanpak rondom ‘verantwoord opdrachtgeverschap’. Geïnteresseerd? Neem contact op met het VLink ondersteuningsteam.