Op 18 februari vond er een Cobouw Café bijeenkomst plaats in Veghel rondom het thema veiligheid. Niet geheel in de buurt van Groningen maar interessant genoeg om eens bij te wonen.

In twee rondes werd het thema veiligheid besproken door vertegenwoordigers van verschillende organisaties: Bouwend Nederland, Volandis, Bewuste Bouwers, Gemeente Eindhoven, Unica, BAM, Heijmans. Eveneens aan tafel zat Jules Heijneman, de geestelijk vader van ‘Hein & Guus’. Een korte samenvatting:

Omgevallen heistelling Rotterdam, 10-2-2020

Heijmans stond stil bij de recent omgevallen heistelling in Rotterdam. Gelukkig geen gewonden of erger maar wel aanzienlijke materiële schade en een grote impact voor bewoners en omwonenden. Een onderzoek loopt naar wat er is gebeurd en de vraag kwam ook op hoe de gehele sector van dit soort ongevallen kan leren.

Bart Smolders, Directeur Infra van Heijmans, deelde zijn ongenoegen over het feit dat in de Bouw & Infra sector in Nederland in 2019 18 dodelijke slachtoffers waren te betreuren maar dat geen overzicht beschikbaar is, van deze vreselijke ongevallen. Laat staan dat er een gecoördineerde aanpak is rondom het leren en daarmee voorkomen van deze ongevallen. Transparantie in wat er allemaal gebeurt zou een enorme stap vooruit zijn.

Alle sprekers deelden hun inzichten en opvattingen dat veiligheid vooral een gedrags- en cultuurissue is. Annette Witte, Directeur Bewuste Bouwers maakte de discussie scherp met de vraag: ‘Wat is veiligheid ons waard’?

Rijnstraat, Den Haag

De Projectleider van BAM, destijds betrokken bij het dodelijk ongeval aan de Rijnstraat in Den Haag waarbij steiger materiaal op een voorbijganger terecht kwam, was erg duidelijk: ‘dit nooit meer!’.

Fries Heinis, directeur Bouwend Nederland stond stil bij de noodzaak voor actie. Te veel doden en gewonden in een industrie waar in Nederland zo’n 500.000 mensen dag in dag uit werkzaam zijn. Er zijn al vele initiatieven en recentelijk had hij kennisgemaakt met Jules Heijneman van ‘Mijn Hein’. De ‘Hein & Guus’ aanpak is nu door Bouwend Nederland omarmd en zal aan de circa 4400 leden worden aangeboden.

Jules Heijneman lichtte een tipje van de sluier op m.b.t. de ‘Hein & Guus aanpak. Hoe krijgen we beslissingen inzichtelijk en sturen we op gedrag? Hein is degene die weet hoe het moet. Guus is het excuus om het net even anders, sneller, goedkoper te doen: de rechtvaardiging van ons gedrag. Door deze posities inzichtelijk maken (b.v. via cartoons) is het makkelijker om indirect veiligheidsissues bespreekbaar te maken: ‘Wat zou Hein hiervan zeggen?’ of ‘Ik hoor een Guus’, zou volgens Jules tot de dagelijkse taal moeten gaan behoren op de bouwplaats.