Binnen de Bouw & Infra sector in Nederland gebeuren regelmatig arbeidsongevallen. Vele met ernstig bijvend letsel, in 2019 18 met de dood tot gevolg. In heel Nederland vonden in 2019 meer dan 100 mensen de dood door werk en waren er meer dan 5000 ernstige arbeidsongevallen.

Het menselijk leed is niet te beschrijven.

Wat waren deze dodelijke ongevallen? Wat weten we ervan? Kunnen we er iets van leren? Vragen waar Vlink en anderen al langere tijd mee worstelen. Vlink gaat nu proberen een overzicht bij te houden van de ernstige en dodelijke arbeidsongevallen die binnen de Bouw & Infra sector in Nederland plaatsvinden.

Naast een kille opsomming zullen wij ook e.e.a. proberen te duiden. Duiden in de context van wat we al weten van de risico’s in de Bouw & Infra en die voor een ieder die in deze sector werkt geen verassing mogen zijn. En daarbij stellen wij dan de vraag waarom het dan toch regelmatig volledig mis gaat.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties: neem vooral contact met ons op.