Alsema volgt BLV training Vlink

Aannemingsbedrijf Alsema B.V. is gespecialiseerd in het leggen, monteren en testen van kabels voor de on- & offshore markten, de aanleg van drinkwaterleidingen, gasleidingen, rioleringen en rioolpersleidingen.

Een van de bekende opdrachtgevers van Alsema is TenneT. Net als ProRail werkt TenneT met de NEN veiligheidsladder (zie: www.veiligheidsladder.org). Het doel is “het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen”.

Het gebruik van de NEN veiligheidsladder heeft Alsema doen realiseren dat ze een stap te maken hebben op het gebied van veiligheidsbewustzijn. Dit is geen kwestie van moeten maar van willen. En dit is precies de essentie van de boodschap van de workshop ‘bewust leidinggeven aan veiligheid’ die Vlink op 6 december bij Alsema heeft gehouden.

Deze training heeft Alsema de ogen geopend: “Veiligheidsbewustzijn begint bij ons” en “Als het niet in mijn genen zit hoe kan ik dan verwachten dat het tussen de oren komt van onze mensen?” Mooie inzichten die de basis vormen voor een veiligheidscultuurverandering.

Waar de veiligheidsladder vaak als een auditinginstrument wordt gezien en ingezet en de voortgang op de ladder geprobeerd wordt te realiseren via verbeterplannen, blijkt dat echte voortgang pas geboekt wordt als er een bereidheid is om de eigen cultuur te onderzoeken en stappen te maken op het gebied van leiderschap en eigen gedrag. Het al oude motto “waar een wil is een weg” geldt hier ook.

Wilt u ook uw veiligheidscultuur verbeteren? Voor meer informatie neem contact op met Vlink (e-mail: info@vlinkgroningen.nl).