Aannemingsbedrijf Alsema B.V. uit Zuidlaren, gespecialiseerd in het on- & offshore aanleggen van ondergrondse infrastructuur en het plaatsen van elektrische installaties, is in mei gecertificeerd met trede 3 op de NEN-veiligheidsladder. Het was de eerste keer dat Alsema een NEN-veiligheidsladder audit liet uitvoeren.

De voorbereidingen waren echter al lang van te voren in gang gezet. Via een serie workshops, begeleid door Vlink, is gewerkt aan het duidelijk krijgen waar Alsema voor staat als het over veiligheid gaat en wat dat dan in de praktijk betekent. Daarbij stond centraal de ‘tone at the top’ van de directie en het voorbeeldgedrag van alle leidinggevenden.

De audit heeft een mooi inzicht gegeven in de stand van zaken en vormt een solide basis voor het verder verbeteren van de veiligheidscultuur.