Het Start Werk Overleg (SWO) is een aanpak waarbij elke ochtend voor de aanvang van de werkzaamheden de uitvoerder samen met degenen die het werk gaan uitvoeren het werk bespreekt. Dit is geen sessie waarbij de uitvoerder kort en bondig iedereen vertelt wat hij of zij moet gaan doen. Het is een gesprek over het werk, de risico’s en welke maatregelen kunnen worden genomen om de risico’s te verkleinen. Risico’s voor de werknemers maar ook de risico’s voor omwonenden.

Belangrijk bij het implementeren van het SWO is de stijl van het gesprek. Vlink ontwikkelde het SWO en ondersteunt bedrijven die ermee willen starten. Lees eens onze ervaringen met het SWO:

In bijgaande SWO flyer wordt het SWO nader uitgelegd.

Geïnteresseerd? Neem contact op met iemand van het Vlink ondersteuningsteam.