LEAN is een methodologie die kijkt naar het wegnemen van verspilling in werkprocessen. Centraal staat de vraag welke activiteiten waarde toevoegen voor de klant. Er zijn tal van voorbeelden uit verschillende industrieën waar enorme besparingen zijn bereikt door processen tegen het licht te houden en de planning van activiteiten te optimaliseren. Cruciaal voor het optimaliseren van de planning is de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hoe eerder, hoe beter. En dit is precies waar er enorme mogelijkheden liggen in de bouw. Hoe heerlijk zou het zijn als alle bouwactivietiten goed op elkaar zouden zijn afgestemd, als elke onderaannemer of toeleverancier op tijd op de bouw arriveerde en precies weet wat zijn of haar bijdrage in het project is en veiligheid ook nog eens geen issue meer is? Utopie? Misschien toch niet.

Relatief nieuw is de combinatie van LEAN met het identificeren van ‘safety critical activities’. Op welke punten in de planning gebeuren er activiteiten die ‘safety critical’ zijn en waar we in de uitvoering geen extra risico’s mee willlen lopen? En wat betekent dit dan voor de uitvoering? Een prachtige aanpak die werkvoorbereiding op een ander niveau brengt.

Vlink werkt op dit gebied samen met andere partijen.

RIGO Research & Advies is gespecialiseerd in risicoanalyse en heeft in opdracht van het RIVM en iSZW uitgebreid onderzoek gedaan naar de arbeidsrisico’s in Nederland. Zo kunnen wij, gebaseerd op de Storybuilder analyses van vele duizenden ernstige ongevallen, aannemers helpen met het identificeren van de ‘safety critical activities’ in hun project en hierover met alle betrokken partijen afspraken maken hoe met deze risico’s om te gaan.

Voor de inbreng van LEAN-expertise werken wij samen met CI&I Consultancy.

Wilt u eens verkennen hoe LEAN in combinatie met het identificeren van de ‘safety critical activities’ u kan helpen in het krijgen van een efficiënte en tegelijkertijd veilige uitvoering van uw project? Neem contact op met iemand van het Vlink ondersteuningsteam.