Bouwend Nederland, in samenwerking met Vlink, nodigt u uit om op 10 maart deel te nemen aan een bijeenkomst in het Forum in Groningen over ‘Verantwoord Opdrachtgeverschap’. Lees hier wat we gaan doen. Renske Hotting, programmamanager Bouw & Infra bij de Inspectie SZW zal u tijdens de opening deelgenoot maken van de ‘Gebiedsgerichte Aanpak Groningen’ en het belang van ‘verantwoord opdrachtgeverschap’. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij Alja Vos, Bouwend Nederland (e-mail: a.vos@bouwendnederland.nl)